Hamp Produkter

Hampefrø – Hampefrø Olie – Hamp Pulver

HAMP

Hvad er Hamp?

Hamp er en betegnelse af Cannabis Sativa planter og tilhørende plantematerial som dyrkes til industriforbrug. Hamp bruges til fremstilling af tusinder af varer bl.a. tekstiler, papir, personlige pleje produkter, byggematerialer og biodiesel.

Hamp er ikke det samme som skunk – selvom de to ofte forveksles med hinanden. Hamp og skunk er begge Cannabis arter, men skunk indeholder store mændger af det euforiserende stof THC. Skunk dyrkes til rygning, fordampning, hash produktion og er typisk det man referrerer til når man taler om “medicinsk cannabis”.

Hamp er videnskabligt definiret som “…sorter af Cannabis med et THC indhold på under 0.3%.” (kilde). Hamp har pr. definition et meget lavt indhold af THC og benyttes derfor kun til industriproduktion. Skunk og hamp indeholder dog begge store mængder Cannabidiol (CBD), som også har vist sig at have enorm medicinsk værdi.

Cannabis planten er elsket som landbrugsvare fordi den vokser enormt hurtigt, kræver minimal vedligeholdelse, og er meget modstandsgygtig overfor alt slags vejr.

Sammenlignet med mange andre landbrugsarter, er hamp også enormt miljøvenligt. Planten udtømmer ikke jorden for ernæring ligesom korn, hvede og andre arter, og kan derfor plantes på samme mark flere år i træk. Samtidig yder hamp en meget stor høst pr. hektar, og plantens robuste karakter betyder høsten sjællent går tabt pga. dårligt vejr.

Derfor har hamp vist sig at være en yderst pålidelig og tilregnelig landbrugsvare som mennesker over hele verdenen har dyrket trofast i over 5000 år.

Historien bag hamp

Cannabis Sativa er en indfødt planteart på alle kontineter, dog lige på nær Antarktis, da planten ikke tåler frost. De ældste historiske tegn peger på at cannabis har været brugt som tekstil materiale så tidligt som 8000 BCE.

Hamp er formentlig først blevet dyrket og avlet af mennesker i Kina, omkring 3000 BCE.

Derefter er der mange historiske beretninger om dyrkning og brug af cannabis der spredte sig til resten af verdenen. Cannabis blev dyrket i stor stil i både det Græske og Romerske Imperium, og planten sprede sig sammen med deres Imperie. Hamp blev i mideelalder tiden dyrket overalt i Europa, og hovedsagligt brugt som tekstilmateriale til tøj, garn, net, reb og sejl.

Hamp var en af de vigtigste planter i Europa

Der er en gammel legende om hamp fra de Spanske sejlere som udforskede verdenen tilbage i 1600 tallet. Alle skibe der forlod Spanien var forpligtet til at medbringe en hel tønde friske hampefrø med på rejsen. Hvis ulykken skulle ske at skibet stødte på grund, så kunne besætningen plante frøene i jorden og evt. benytte resten som nødration. Efter nogle få måneder kunne de høste hamp nok til at lave nye sejl og reparere skibet, og dermed komme sikkert videre.

Hamp har også spillet en vigtig rolle i opbygningen af USA. Den Amerikanske grundlov blev, i sin første forfatning, skrevet på papyrus lavet af hamp. Samtidig blev en af de første love vedtaget i landet – som påbudte alle med lanbrugsjord at allokere 10% af deres jord til dyrkning af hamp. Før den store bomuldsrevolution, brugte Amerikanerne hamp til alle deres tekstiler og som brændsel i olie lamper, fyr og varmeapparater. Hamp var derfor et uundværligt industriprodukt som var absolut nødvendigt for Amerikas overlevelse.

Omkring 1920erne kom der en ændring i den fokelige ånd omkring Cannabis. En omfattende propaganda kampagne gav planten øgenavnet “marijuana”, og blev beskrevet som et farligt stof i mange store medier. Særligt tekstil fabrikanterne og olie industrien, kørte en meget aggressiv lobby kampagne imod hamp. Derefter blev Cannabis og alle dens bi-produkter, som hamp, gjort ulovlige i Amerika. Europa følgte kort efter trop.

De sidste 100 år har Cannabis planten langsomt bevæget sig tilbage i den offentlige bevidsthed – ikke mindst fordi hamp kan erstatte mange af vores nuværende industriprodukter som et mere pålideligt og miljøvenligt alternativ.

Hvad kan hamp bruges til?

Der er efterhånden et utal af produkter som benytter de fantastiske egenskaber fra hamp planten.

De stærke fibre i hampplantens stamme bruges bl.a. til fremstilling af tekstiler, tøj, reb, plastic, canvas, isolering og en lang række andre byggematerialer.

Hampefrø benyttes bl.a som ernæringsmiddel og kosttilskud, grundet deres høje indhold af fiber, sunde proteiner og omega-3 syre.

Hampefrø kan også presses til hampolie – har i tusinder af år været brugt som biobrændsel til fyr og lamper. I fremtiden kan biobrændsel lavet af hamp muligvis erstatte diesel brændstof.

Bladene fra hampplanten bruges til fremstilling af cremer, salver, te, samt andre homeopatiske remedier, og er endda begyndt at blive brugt som en sund og billig form for dyrefodder.

Hamp kan bl.a. bruges til fremstilling af:

⦁ Tøj & tekstiler

⦁ CDB olie

⦁ Ernæringstilskud

⦁ Proteinpulver

⦁ Cremer & salver

⦁ Sæbe & shampoo

⦁ Kosmetik

⦁ Personlig pleje produkter

⦁ Biobrændsel & biodiesel

Er der THC i hamp?

Ja – en lille smule – men slet ikke nok til at du kan blive påvirket af det.

Cannabis planten indeholder THC – tetrahydrocannibinol – et aktivt og euforiserende stof. Da hamp primært dyrkes til industriforbrug er THC indholdet dog ikke vigtigt.

Tværtimod can det ofte spænde ben for produktionen da lovgivning omkring THC i mange lande stadig er restriktiv. Der vil altid være en lille smule THC i Cannabis planten, derfor har hamp som industriprodukt, i mange år svævet rundt i en lovmæssig gråzone.

Typisk skal cannabis planten indeholde mindst 1% THC før den regnes som “skunk” da et THC indhold på under 1% ikke er psykoaktivt påvirkende.

I Danmark har man nu tilladt landbrug og dyrkning af hamp til fremstilling af produkter med et meget lavt indhold af THC – maks. 0.2% målt efter vægt. Den mængde THC er ikke psykoaktivt påvirkende og hampplanterne er dermed ikke i strid med lovgivningen omkring euforiserende stoffer.

Med andre ord – du bliver ikke høj eller skæv af at spise hampefrø, drikke hamp te eller bruge andre hamp produkter.